top of page
White boardroom

СЪЗДАВАМЕ УСЛОВИЯ ДОБРИТЕ КОМПАНИИ ДА СЕ ТРАНФОРМИРАТ В НЕПРЕКЪСНАТО УСПЯВАЩИ 

Home: Service

БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

Business Meeting

Решаващо конкурентно предимство

Изграждане, капитализиране и поддържане 

Решаващото конкурентно предимство е резултат  на удовлетворяване на значителна нужда на клиентите по начин и до степен, до която никой значителен конкурент не може.

 

Изграждането на Решаващо конкурентно предимство не е лесно; създаването на способности да капитализираме създаденото конкурентно предимство е още по-трудно. Но, поддържането на тези два елемента е истинското предизвикателство.

 

Повече информация тук. 

Business Meeting

РЕШЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ КОМПАНИИ

Производство по поръчка - МТО

Производство за наличност - МТА

Нови пазари и увеличени продажби. 

Значително увеличаване на производствения капацитет. 

По-кратки срокове за изпълнение на поръчките. 

Навременно изпълнение на поръчките. 

Синхронизация на доставки на суровини, производство и продажби. 

По-добра наличност и по-ниско общо ниво на материални запаси.

Производство за наличност

Brainstorming

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО. УПРАВЛЕНИЕ НА СТОКОВИ НИВА. ВЕРИГА ОТ ДОСТАВКИ.

Издърпващо попълване въз основа на реалното потребление и динамично управление на стоковите буфери

Търговците в световен мащаб губят средно 7,5 % от приходите си поради пропуснати продажби поради неналичност на някои артикули и разпродажби поради твърде голяма наличност от други. 

 

Възможно е да се осигури значително по-добра наличност, ръст на продажбите, по-голям асортимент и значително по-ниско общо стоково ниво. 

 

Докато крайният клиент не е купил, никой във веригата от доставки не е продал

busy office

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Навреме. В рамките на бюджета и с пълна спецификация. 

CCPM - Управление на проекти по метода на критичната верига позволява значително намаляване на срока за изпълнение (средно 25%),  при спазване на бюджета (спестяване на разходи), пълна спецификация и високо качество на изпълнение.

Хилядите компании внедрили CCPM отчитат по-добра комуникация, мотивация и екипна работа.

 

Научете повече.

КОИ СМЕ НИЕ

Прогресив Флоу е група от бизнес експерти и компании от Израел, САЩ, Япония и Европа.

Touchscreen Computer
Home: Inner_about

ПАРТНЬОРИ

buffers_email_logo_edited.jpg

Powerful 

production and supply chain solution

Being logo1.png

CCPM
Project management solution

Home: Client

ТЕОРИЯ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА

Home: Testimonial
eli_goldratt.png

Ели Голдрат

Основа на работата ни е Теория на ограниченията (TOC).

Резултатите на всяка система зависят от много малко елементи - системните ограничения. Намирането и подходящото управление на ограниченията води до значително подобряване на резултатите и хармония.

Автор на Теория на ограниченията е д-р Ели Голдрат. Той е познат на милиони хора по целия свят като учен, ментор и бизнес гуру. TOC се прилага изключително успешно в почти всяка област на човешката дейност, от

индустрията и здравеопазването до държавната администрация и образованието. 

КОНТАКТИ

Tel Aviv, Israel
Ruse, Bulgaria

+359 888 705 950

Your details were sent successfully!

Home: Contact
bottom of page